Școala Postliceală Sanitară Slatina

,,Măsura succesului nostru va fi sănătatea individului, familiei și comunității !"

Author: Scoala Sanitara Slatina (Page 1 of 7)

ANUNȚ ADMITERE 2020-2021

 ANUNȚ,

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE 2020-2021!

 

Testul pentru examenul de admitere, calificarea asistent medical generalist, va fi publicat pe site-ul școlii https://sanitaraslatina.ro, secțiunea Noutăți, cu titlul „Concurs de admitere 2020-2021”.

Link-ul de acces va fi postat în data de 03.08.2020, cu 10 minute înainte de ora 900 și va fi activ până la ora 1100, când se încheie proba de examen.

Link-ul poate fi accesat de pe telefon, laptop, tabletă și desktop.

Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Toți cei care vor fi declarați “ADMISau obligația să se prezinte la sediul unității școlare din str. Ec. Teodoroiu, nr. 64A, în perioada 06.08.2020-10.08.2020 pentru validarea admiterii.

Candidații declarați “RESPINS” se pot reînscrie în etapa a 2-a pe locurile rămase libere la celelalte calificări profesionale.

 

MULT SUCCES  TUTUROR!

 

Rezultate echivalare proba scrisă

RezultateProbaScrisaBALNEO
RezultateProbaScrisaFARMACIE

Rezultate echivalare proba practică

RezultateProbaPracticaBALNEO
RezultateProbaPracticaFARMACIE

ANEXE pentru PROIECTE

Prima pagina proiect – BALNEO

Prima pagina proiect – AMG

Prima pagina proiect – FARMACIE

fisa proiect_balneofiziokinetoterapie si recuperare. _2015

fise_proiect-AMG

fise_proiect-farmacie

Metodologia organizării și desfășurării examenului de admitere în anul școlar 2020-2021

MetodologieADMITERE

Oferta educațională 2020-2021

Precizări referitoare la înscrierea online în anul școlar 2020-2021

ANUNȚ IMPORTANT!

Candidații care se înscriu online trebuie să trimită pe mail-ul școlii (scoalapostliceala_slatina@yahoo.com) în format PDF, actele necesare pentru înscriere:

  • copie după certificat naștere,
  • copie după carte de identitate
  • după caz, copie după certificat de căsătorie
  • copie după diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a studiilor liceale
  • copie după foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
  • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, în care să se menționeze sănătos clinic și apt pentru calificarea aleasă.

Încep înscrierile pentru anul școlar 2020-2021

Înscriere an școlar 2020-2021

Accesați link-ul următor pentru înscriere în anul școlar 2020-2021

https://forms.gle/mDVLUtpSjoiw9tmb8

 

 

PLAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ – Școala Postliceală Sanitară Slatina

PLAN DE INTERVENTIE EDUCAŢIONALĂ SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Page 1 of 7

Copyright& Sanitara Slatina