Fondată în anul 1991, Școala Postliceală Sanitară reprezintă o importantă instituție de învățământ din județul Olt, care activează în domeniul ,,Sănătate și Asistență Pedagogică”. Şcoala Postliceală Sanitară este amplasată geografic în Vest-ul municipiului Slatina, dispus pe raza județului Olt. Această unitate de învățământ postliceal profesional de stat oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din judeţul Olt şi din judeţele limitrofe, funcționând pe baza fondurilor provenite din bugetul public local și a fondurilor extrabugetare.

Ţelul  nostru în următorii ani este acela de a deveni lideri în ceea ce priveşte pregătirea la standarde europene a  elevilor şi adulţilor în domeniul învățământului medical corespunzător cererii pe piaţa forţei de muncă.

Şcoala își propune să asigure elevilor un act educațional complet și de calitate pentru a fi competitivi pe piața muncii, să formeze specialiști capabili să îngrijească oameni sănătoși și bolnavi.

Promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și acționale, competențe și abilități de utilitate directă în profesia de asistent medical și în societate.