Promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și acționale, competențe și abilități de utilitate directă în profesia de asistent medical și în societate.