Istoric

Istoric

Cine suntem?

Fondată în anul 1991, Școala Postliceală Sanitară reprezintă o importantă instituție de învățământ din județul Olt, care activează în domeniul ,,Sănătate și Asistență Pedagogică”. Şcoala Postliceală Sanitară este amplasată geografic în Vest-ul municipiului Slatina, dispus pe raza județului Olt. Această unitate de învățământ postliceal profesional de stat oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din judeţul Olt şi din judeţele limitrofe, funcționând pe baza fondurilor provenite din bugetul public local și a fondurilor extrabugetare.

Misiunea școlii este să asigure o educaţie de calitate, axată pe dezvoltarea intelectuală, socială și profesională a tinerilor în vederea adaptării la cerințele profesionale medicale aflate în continuă schimbare.

În viziunea pedagogică a școlii noastre profesia de cadru medical este atribuită persoanelor capabile să acționeze apt în situații umanitare, să facă bine, conduse de forța nematerială și indispensabilă a divinului, astfel încât să vină în sprijinul ființei umane bolnave, indiferent de etnie, religie, vârstă și sex.

„Îngrijirea bolnavilor este una din cele mai grele ocupații. Compasiunea ar putea constitui motivația, însă cunoașterea este singura forță care dă rezultate”.

Activitatea școlii noastre este orientată spre: consolidarea pozitiei invatamantului postliceal sanitar la nivel judetean si national;respectarea si promovarea valorilor fundamentale ale unei societati sanatoase;crearea unei culturi organizationale  in care să se formeze profesionistii in asistenta medicala; valorificarea potențialului uman si material propriu organizatiei scolare pentru formarea de cetateni pregatiti sa se integreze în mediul profesional european;onorarea titlului de asistent  prin activitatea derulata alături de partenerii nostri.

Ce facem ?

Şcoala își propune să asigure elevilor un act educațional complet și de calitate pentru a fi competitivi pe piața muncii, să formeze specialiști capabili să îngrijească oameni sănătoși și bolnavi. Promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și acționale, competențe și abilități de utilitate directă în profesia de asistent medical și în societate.

10

PARTENERIATE ÎNCHEIATE

5

CALIFICĂRI ACREDITATE

630+

ELEVI AI ȘCOLII SANITARE SLATINA

30+

ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIU

Cum facem?

Prin implementarea standardelor de calitate la nivelul unității școlare. Și nu numai pe hârtie ci și în practică. În cu anul școlar 2012-2013,  cifra de școlarizare a ajuns la 630 de elevi la cele 5 calificări pentru care școala este autorizată și acreditată.

Asigurarea calităţii educaţiei la nivel de organizație este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia îndeplineşte standardele de calitate.

Deciziile  care s-au  luat au fost de natură să schimbe opinia comunității faţă de lipsa de calitate din învăţământul medical postliceal. Dacă este un domeniu în care nu este de glumit în privinţa calităţii învăţământului, acesta este cel medical şi farmaceutic.

O şcoală nu se naşte şi nu poate creşte peste noapte, indiferent de calitatea resurselor umane şi a infrastructurii pe care o dezvoltă.

Calitatea învăţământului în medicină este favorizată de legătura directă pe care cadrele didactice, în calitate de formatori, o au cu activitatea practică  

Ţelul nostru în următorii ani este acela de a deveni lideri în ceea ce priveşte pregătirea la standarde europene a elevilor şi adulţilor în domeniul învățământului medical corespunzător cererii pe piaţa forţei de muncă.

Au fost încheiate parteneriate pentru desfășurarea sagiului practic cu:

  • Spitalul județean de urgență Slatina;
  • Spitalul orășenesc Drăgășani;
  • Centrul de transfuzii Slatina;
  • Direcția de sănătate publică;
  • C.M.I Dr. Popa Cătălina -Valea Mare;
  • Cabinetul școlar Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu”;
  • Cabinetul școlar Școala Gimnazială Nr. 5;
  • Farmacia ,, Elliana”;
  • Farmacia ,, Diana”;
  • Farmacia ,, Iris”.

Putem afirma cu certitudine că unitatea școlară se află într-un proces continuu de dezvoltare și de transformare, dar are nevoie de sprijin și susținere