1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact 

Director: prof. SCARLAT Mariana, e-mail:mariascarlat29@yahoo.com

1.2. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție conform art. 5, alin.1 lit. g) și h) din legea nr. 544/2001

1.3. Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001.

1.4. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și nerăspuns în termen legal).

1.5. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001