Raport RAEI an școlar 2021-2022

Raport RAEI an școlar 2020 – 2021

Raport RAEI an școlar 2019 – 2020

Regulament CEAC

Strategia CEAC

PO_01_alegerea membrilor CEAC

PO_02_modul de lucru comisie CEAC

PO_03_comunicare internă/externă/instituționalizată

PO_04_elaborarea procedurilor operaționale

PO_05_elaborarea procedurilor formalizate pe activități

PO_06_autoevaluarea instituționala

PO_07_planificari

PO_08_sedințe CP

PO_09_elaborarea deciziilor

PO_10_monitorizarea stagiului practic

PO_11_asigurarea serviciilor de urgența

PO_12_completare cataloage

PO_13_intocmirea proiectului didactic

PO_14_completarea normei didactice

PO_15_transferul elevilor

PO_16_situații de urgență

PO_17_utilizarea laboratorului

PO_18_invoirea cadrelor didactice

PO_19_notarea ritmica

PO_20_întocmirea Registrului Matricol

PO_21_completarea actelor de studii

PO_22_Elaborare Plan Managerial

PO_23_evaluarea portofolii cadre didactice/elevi

PO_24_intocmirea orarului

PO_29_comunicarea externa cu beneficiarii

PO_37_portofoliile elevilor

PO_39_elaborare teme proiect

PO_47_urmarire inserție absolvenți

PO_50_colectare feedback

PO_52_elaborare si aprobare oferta educationala

PO_59_promovarea imaginii scolii

PO_60_comunicare elevi-profesori

PO_61_evaluarea inițială

PO_62_absenteism

PO_64_activitatea comisiilor metodice

PO_65_inscrierea elevilor anul I

PO_68_validare, recunoaștere stagiu practică proiect E+

PO_69_concursuri extrascolare

PO_71_desfășurarea activității online

PO_75_evaluare cadre didactice

PO_76_desfășurarea ședințelor CA

PO_77_desfășurarea comisiei mentorat