ANUNȚ IMPORTANT!

Candidații care se înscriu online trebuie să trimită pe mail-ul școlii (scoalapostliceala_slatina@yahoo.com) în format PDF, actele necesare pentru înscriere:

  • copie după certificat naștere,
  • copie după carte de identitate
  • după caz, copie după certificat de căsătorie
  • copie după diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a studiilor liceale
  • copie după foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
  • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, în care să se menționeze sănătos clinic și apt pentru calificarea aleasă.