Școala Postliceală Sanitară Slatina

,,Măsura succesului nostru va fi sănătatea individului, familiei și comunității !"

Month: May 2020

ANEXE pentru PROIECTE

Prima pagina proiect – BALNEO

Prima pagina proiect – AMG

Prima pagina proiect – FARMACIE

fisa proiect_balneofiziokinetoterapie si recuperare. _2015

fise_proiect-AMG

fise_proiect-farmacie

Metodologia organizării și desfășurării examenului de admitere în anul școlar 2020-2021

MetodologieADMITERE

Oferta educațională 2020-2021

Precizări referitoare la înscrierea online în anul școlar 2020-2021

ANUNȚ IMPORTANT!

Candidații care se înscriu online trebuie să trimită pe mail-ul școlii (scoalapostliceala_slatina@yahoo.com) în format PDF, actele necesare pentru înscriere:

  • copie după certificat naștere,
  • copie după carte de identitate
  • după caz, copie după certificat de căsătorie
  • copie după diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a studiilor liceale
  • copie după foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
  • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, în care să se menționeze sănătos clinic și apt pentru calificarea aleasă.

Încep înscrierile pentru anul școlar 2020-2021

Înscriere an școlar 2020-2021

Accesați link-ul următor pentru înscriere în anul școlar 2020-2021

https://forms.gle/mDVLUtpSjoiw9tmb8

 

 

PLAN DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ – Școala Postliceală Sanitară Slatina

PLAN DE INTERVENTIE EDUCAŢIONALĂ SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ

Copyright& Sanitara Slatina