Școala Postliceală Sanitară Slatina

,,Măsura succesului nostru va fi sănătatea individului, familiei și comunității !"

Month: March 2018

Vizită pregătitoare 20-24 martie 2018

În perioada 20.03 – 24.03.2018 s-a efectuat vizita pregătitoare in cadrul proiectului cu nr. 2017-1-RO01-KA102-036240.
Scopul vizitei pregătitoare a fost:
– Atingerea obiectivelor specifice proiectului
– Conditiile referitoare la cazare, transport local, transport extern
– Vizitarea cllinicii UED Los Tulipanes
Obiectivele vizitei pregătitoare au fost:
• discuţii individuale cu partenerii
• programul de lucru al clinicii
• patologiile existente în clinica
• activitatea asistentului medical
• evaluările efectuate de tutorul de practică pe toată durata mobilităților
Activitatea de pregătire s-a efectuat de către Grigore Ileana – responsabil proiect și Dobrică Niculina – responsabil relații cu publicul, membrii în cadrul echipei de gestiune a proiectului.

Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

ROF

ROF 2023-2024 revizuit

Copyright& Sanitara Slatina