2.3.1 Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituției, pe ani, în format deschis precum și rectificările bugetare ale instituției

2.3.2 Execuția bugetară – situația plăților în format deschis

Comments are closed.